سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دانشمند می تواند هنگامی که از چیزی که نمی داند پرسیده شود، بگوید : «خدا داناتر است» و برای غیر دانشمند این حقّ نیست . [امام صادق علیه السلام]